کانون آگهی و تبلیغــاتی پارس آذین در سال 1393 با شـماره مجوز 259 از وزارت فرهـنگ و

ارشـاد اسـلامی زیر نظر شـرکت تجارت الکترونیک پارس آذین شروع به فعالیت نموده است.

این کانون با دارا بودن نیروی جوان متخصـص با انگیزه و روحیه عالی طی چند سال گذشته از

شـروع فعـالیت کانون توانسته است یکی از پیشروترین کلنون های شهر گرگان باشد.

https://baixaisoft.com/

https://baixaigratis.com/